NEWSLETTER FOALAUCTION PRINSJESDAG: THANK YOU, BREEDERS OF THE YEAR AND THE POWER OF PERFORMANCE

THANK YOU!
The board and the management of Prinsjesdag would like to thank all sellers and buyers for their confidence in the quality of Prinsjesdag Foal Auction. In addition, we would like to thank all sellers, buyers, selectors, partners, staff, volunteers and all other involved for their contribution to the success of the fantastic auction day. Without you, we could not have done it!

CONGRATULATIONS!
Prinsjesdag Foal Auction congratulates all the buyers with their foals acquired last week and wish them an undisturbed rearing period and a lot of sport and breeding success in the future.

PRINSJESDAG BREEDERS OF THE YEAR 2015
As is customary, the Breeders of the Year are honoured every year on the third Tuesday of September. This year’s title was awarded for the first time this year to a dressage foal and a showjumping foal breeder. The Temmink family from Vorden received the Dressage Horse Breeder’s prize for having bred Boston STH who simply shone under Denise Nekeman, both at the NC and EC Young Riders. This impressive stallion was sold at the 2006 Prinsjesdag Auction and opened this year’s dressage foal auction. The Prinsjesdag title for Showjumping Horse Breeder of the Year was awarded to the Van Loon family from Hooge Mierde. They had also presented a foal in 2006, namely Bonne Chance, the Baloubet daughter that won bronze at last summer’s EC in Aachen under the Swiss Janika Sprunger and since wrote three Grand Prix to her name. Congratulated!

PRINSJESDAG AND THE POWER OF PERFORMANCE
The 2015 edition of Prinsjesdag Foal Auction has entered history as a very special one, where 39 dressage foals and 50 showjumping foals were knocked down by the new auctioneer Koen Olaerts. And again in a new lay-out, where the corner men were standing outside the ring and the breeders on the short side could watch their products being sold, and again all records were broken. Two years after Prinsjesdag saw the total sales rise abo0ve the 1 million euro for the first time, this year’s auction generated the highest average sales price in the showjumping foals category, namely € 14,530. And also the dressage foals fetched good money with an average sales price of € 11,000.

However, the price is not a priority for Prinsjesdag. The price should be a reflection of the quality and in that respect Prinsjesdag wants to play a pioneering role. In 2003 we intentionally chose the Power of Performance to be our objective. Now, 12 years later, this motto of Prinsjesdag becomes more fitting than ever before. Breeding techniques and embryo transplantation and ICSI, as well as the super fast internationalisation of breeding give the idea of performance breeding a new content. There are a lot of newcomers in the sales market of foals that are willing to pay a good price for top-class material. It is up to the European top-class breeders to meet this demand.

Another interesting development is the growing interest of the riders for foals. As it keeps getting harder to get hold of well trained young horses, riders are showing more interest in acquiring foals with a high expectation value.

The record breaking results of the last auction are not a random incident according to the organisation of Prinsjesdag. The explicit focus on performance introduced 12 years ago was a significant sign. Since then further initiatives were taken for the flourish of this auction. For example, after several years of modest results on the dressage side, the quality standards of the dressage collection have risen sharply. This year’s collection of dressage foals was considered very good by experts in the field. Another policy was to look further ahead than just the Netherlands. The offer in Belgium, Germany, France, Italy, Spain, Denmark and Ireland, for example, is seriously looked into and assessed. And only when they are up to the quality standards of Prinsjesdag, will they be selected. In addition, Prinsjesdag does not want to be restricted to any studbook or breeding region; all the breeders who invest in top-class material are very welcome to show their products.

Prinsjesdag considers its relationship with the breeders to be curcial for the success of the auction: breeders have to sell their foals and Prinsjesdag needs foals for its auction. By co-operating, you can be more successful. Prinsjesdag deeply appreciates the loyalty of the breeders and is prepared to also invest in that relationship. That is why last year the breeders stands were upgraded so that the auction’s sellers have a place for themselves during the auction.

In the years to come Prinsjesdag will continue its quest for quality, both for the foal auction on the third Tuesday of September and for the embryo’s marketed online at www.embryoauction.com. Also in 2016 Prinsjesdag Foal Auction will take place on the third Tuesday of September, the 21st, at the National Equestrian Centre in Ermelo. Anyone who already wants to enter any foals (expected in 2016) can download their entry form via the website www.prinsjesdag.eu.

YOU CAN SUBSCRIBE FOR OUR NEWSLETTER VIA THIS LINK.

———————————————————————————————————————

NIEUWSBRIEF VEULENVEILING PRINSJESDAG: BEDANKT!, FOKKERS VAN HET JAAR EN DE KRACHT VAN PRESTATIE

BEDANKT!
Het bestuur en de organisatie van Prinsjesdag bedanken alle inzenders en kopers voor hun vertrouwen in de kwaliteit van Veulenveiling Prinsjesdag. Tevens bedanken we alle inzenders, kopers, selecteurs, partners, medewerkers, vrijwilligers en alle andere betrokkenen voor ieders bijdrage aan het succes van de fantastische veilingdag. Zonder jullie was het niet gelukt!

GEFELICITEERD!
Veulenveiling Prinsjesdag feliciteert alle kopers met hun vorige week verworven veulens en wenst iedereen een succesvolle opfok en sportief en fokkerijsucces in de toekomst.

PRINSJESDAG FOKKERS VAN HET JAAR 2015
Zoals gebruikelijk worden op de derde dinsdag van september elk jaar de Prinsjesdag Fokkers van het Jaar gehuldigd. Dit jaar werd die titel voor het eerst vergeven aan een dressuurfokker en een springfokker. Familie Temmink uit Vorden kreeg de prijs uitgereikt voor het fokken van Boston STH die onder Denise Nekeman zowel op het NK als EK Young Riders schitterde. De indrukwekkende hengst werd in 2006 tijdens Prinsjesdag verkocht en opende dit jaar ’s middags de dressuurveiling. De springtitel van Prinsjesdag Fokker van het Jaar viel ten deel aan familie Van Loon uit Hooge Mierde. Zij brachten ook in 2006 een veulen in, en wel Bonne Chance, de Baloubet-merrie die met de Zwitserse Janika Sprunger afgelopen zomer brons won op het EK in Aken en die drie Grote Prijzen op haar naam schreef. Gefeliciteerd!

PRINSJESDAG EN DE KRACHT VAN PRESTATIE
Veulenveiling Prinsjesdag 2015 zal de geschiedenis ingaan als een bijzondere editie. 39 dressuurveulens en 50 springveulens werden geveild door de nieuwe veilingmeester Koen Olaerts. Met wederom een nieuwe opstelling, waarbij de hoekmannen buiten de ring stonden opgesteld en de fokkers aan de korte zijde de verkoop van hun producten konden volgen, werden alle records verbroken. Twee jaar nadat Prinsjesdag de totaalomzet voor het eerst tot boven de 1 miljoen euro zag stijgen, tekende de veiling dit jaar voor de hoogste gemiddelde verkoopopbrengst bij de springveulens, namelijk € 14.530. En ook de dressuurveulens brachten met € 11.000 gemiddeld een goede prijs op.

De prijs op zich is echter geen doel op zich voor Prinsjesdag. De prijs is als het goed is een weerslag van de kwaliteit. En op dat punt wil Prinsjesdag wel graag een voorstrekkersrol spelen. In 2003 werd bewust gekozen voor De Kracht van Prestatie. Inmiddels 12 jaar later is dat motto van Prinsjesdag meer van toepassing dan ooit tevoren. Fokkerijtechnieken als embryotransplantatie en ICSI, en de razendsnelle internationalisering van de fokkerij, geven het begrip prestatiefokkerij opnieuw inhoud. Er zijn veel nieuwe toetreders op de kopersmarkt van veulens, die een goede prijs over hebben voor topmateriaal. Het is aan de Europese topfokkers om aan deze vraag te voldoen.

Ook een interessante ontwikkeling is de toegenomen interesse van ruiters voor veulens. Hoe moeilijker het wordt om goed opgeleide, jonge paarden te vinden, hoe meer ruiters interesse lijken te gaan tonen voor veulens met een hoge verwachtingswaarde.

De topveiling van vorige week is wat de organisatie van Prinsjesdag niet een eenmalig incident. De expliciete keuze voor prestatie 12 jaar geleden is een heel duidelijke geweest. Maar ook daarna zijn er tal van initiatieven geweest om de veiling verder te laten groeien. Zo is er na enkele magere dressuurjaren uitdrukkelijk een keuze gemaakt om de kwaliteit van de dressuurcollectie te laten toenemen. Dit jaar was sprake van een collectie dressuurveulens die door de kenners als zeer goed werd omschreven. Ook een bewuste keuze is om verder te zoeken dan Nederland groot is. Aanbod in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Denemarken en Ierland bijvoorbeeld wordt bekeken en beoordeeld. En als het past in de kwaliteitsnormen van Prinsjesdag, geselecteerd. Ook zijn er wat Prinsjesdag betreft geen beperkingen qua stamboek of fokgebied: fokkers die investeren in topmateriaal zijn met hun producten altijd welkom.

Verder beschouwt Prinsjesdag de relatie met fokkers als doorslaggevend voor succes van de veiling: fokkers hebben afzet nog voor hun veulens, en Prinsjesdag heeft veulens nodig om te veilen. Als je met elkaar samenwerkt kun je tot succesvol zijn. Prinsjesdag heeft behoefte aan loyaliteit van fokkers, en is zelf ook bereid om in die relatie te investeren. Zo is vorig jaar gekozen voor de realisatie van de fokkerstribune waar de inzenders hun eigen plek hebben tijdens de veiling.

Voor de komende jaren zal Prinsjesdag de jacht op kwaliteit voortzetten. Voor de veulenveiling op de derde dinsdag van september en natuurlijk om online embryo’s te vermarkten via www.embryoauction.com. In 2016 vindt Veulenveiling Prinsjesdag plaats op dinsdag 21 september in het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Wie zijn (in 2016 verwachte) veulen(s) nu al wil aanmelden kan een inschrijfformulier downloaden via de website www.prinsjesdag.eu.

U KUNT ZICH INSCHRIJVEN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF VIA DEZE LINK.

Copyright Veulenveiling Prinsjesdag Website door Newmore