Veulenverzekering

Speciaal voor u, als relatie van de Veulenveiling Prinsjesdag, is er een verzekering ontwikkeld die aansluit op uw aankoop tijdens de veiling.

Wat is verzekerd?
Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit wanneer er sprake is van een gedekte gebeurtenis, zoals hieronder samengevat. De dekking gaat in op de foto-videodag en heeft een looptijd tot maximaal vijf maanden na de veiling en uiterlijk tot 1 december van het jaar waarin de veiling heeft plaatsgevonden. De dekking is van kracht tot het moment van aflevering aan de koper of de transporteur.

Verzekerd bedrag
Het veulen is tot de veiling verzekerd voor een waarde van €8.000,-. Na de veiling wordt het veulen verzekerd tegen hamerslag tot een maximum van €75.000,-.

Wat valt onder dekking?
Deze verzekering biedt dekking voor schade door:

  • Dood of noodslachting als rechtstreeks gevolg van een acuut verlopende ziekte of een ongeval.
  • Blijvende ongeschiktheid als rechtstreeks gevolg van een ongeval. Onder een ongeval wordt verstaan een plotseling van buiten komend en rechtstreeks op het lichaam van het paard inwerkend geweld, dat rechtstreeks een medisch vast te stellen uitwendig lichamelijk letsel veroorzaakt, waarbij verwonding zichtbaar is en waarvoor direct adequate veterinaire hulp noodzakelijk is.
  • Transport in Nederland, België en Duitsland, daarbuiten uitsluitend op aanvraag.

Wat valt buiten de dekking?
Transport buiten Nederland, België en Duitsland, dit is uitsluitend mogelijk op aanvraag.
Blijvende ongeschiktheid als rechtstreeks gevolg van een ziekte en/of kreupelheid.

Premie
Online veiling €200,-
Fysieke veiling €250,-
Premies zijn exclusief 21% assurantiebelasting

Uitzonderingen op acceptatie/premie
De door de veiling geselecteerde veulens worden geaccepteerd op basis van een gezondheidsverklaring van de dierenarts. Wanneer een veulen wordt teruggekocht tijdens de veiling vervalt de dekking per direct en zal de premie aangepast worden naar €100,- voor de online veiling €125,- voor de fysiek veiling. Mocht een veulen om welke reden dan ook niet verschuldigd.

Mocht u toch nog vragen hebben, bel gerust! Wij zijn tijdens kantooruren altijd bereikbaar via 073-6419419. Tijdens de veiling kunt u voor vragen en/of nadere informatie contact opnemen met 06-40396344.

+31 (0)73 6419419 | www.hippohorseinsurance.nl

Copyright Veulenveiling Prinsjesdag Website door Newmore