» German
» English
» Arabic
» Spanish
» French
» Hindi
» Portuguese
» Russian
» Chinese

Nationale Veulenveiling Prinsjesdag: de Power of Performance
Nationale Veulenveiling Prinsjesdag is al 20 jaar één van de toonaangevende Europese veulenveilingen. NVP is altijd een elite-veiling geweest, maar heeft 10 jaar geleden een heel bewuste keuze gemaakt voor prestatie: het selectiebeleid is uitsluitend gericht op het selecteren van spring- en dressuurveulens uit de beste bloedlijnen van Europa. Dat er strenge eisen worden gesteld aan exterieur, ontwikkeling, maat en formaat, en beweging spreekt voor zich. Maar een mooi, sterk ontwikkeld en goed bewegend veulen uit een moederlijn waar geen sportpaarden uit voorkomen, is niet interessant in de ogen van de selectiecommissie van NVP. Met het motto de Kracht van Prestatie zijn topgenen uit bewezen moederlijnen een voorwaarde.

Van veulen tot sportpaard
Als de veulens eenmaal verkocht zijn is het afwachten wat er gebeurt. Waar worden de veulens opgefokt, hoe is de voeding, welke dierenarts begeleidt de opfok, wie maakt de veulens klaar voor de keuring, welke ruiter leidt de jonge talenten op in de sport en bij wie traint deze ruiter? Want de weg van een veulen met alle fysieke en erfelijke capaciteiten, naar de top van de internationale sport en fokkerij, is lang. Alleen als alle omstandigheden optimaal zijn, met de beste voeding, begeleiding, kennis en ervaring, is de kans maximaal dat een veulen uiteindelijk de internationale arena binnen rijdt.

Netwerk van Europese topbedrijven
Wie een of meer veulens bij NVP koopt, kan voor het vervolgtraject gebruik maken van het European Performance Program, een netwerk van Europese topbedrijven. Opfokbedrijven, dierenklinieken en opleiders van jonge paarden bijvoorbeeld vormen samen een netwerk om het proces van veulen tot sportpaard succesvol te laten verlopen. Wie gebruik makend van dit netwerk zijn veulen(s) in Europa opfokt kan, wanneer alles voorspoedig verloopt, na 4 of 5 jaar beschikken over een goed gevoed, begeleid en opgeleid jong sportpaard.

Wat biedt het European Performance Program:
1. In de eerste plaats een netwerk van Europese topbedrijven op het gebied van opfok, begeleiding en training van jonge paarden. Maar ook verzekeraars, dekstations, transporteurs, wedstrijdstallen, stamboeken en andere kennisdragers en toeleveranciers die een rol spelen in de warmbloedsport en -fokkerij stellen hun kennis en contacten beschikbaar aan het European Performance Program.
2. De deelnemers aan het European Performance Program beschikken, elk op zijn eigen gebied, over kennis, expertise en ervaring.
3. Het netwerk is breed en kent geen of nauwelijks exclusiviteit. De waarde van het netwerk is groter dan de som van de afzonderlijke bedrijven.

De kosten in Europa zijn, in verhouding tot de opfok, begeleiding en training in andere werelddelen, relatief laag. Dat komt door:
1. Het grote aanbod van bedrijven die zich hiermee bezighouden in een aantal Europese landen.
2. De groepsgewijze opfok van veulens, jaarlingen en tweejarigen waardoor paarden sociaal en fysiek een gezonde basis hebben.
3. De grote hoeveelheid kennis die in Europa beschikbaar is op het gebied van opfok, begeleiding en opleiding van jonge paarden.
4. De relatief kleine afstanden tussen opfokbedrijven, klinieken en opleidingsstallen.
5. De lage kosten van het deelnemen aan wedstrijden.

Een indicatief rekenvoorbeeld ziet er als volgt uit:

kosten van opfok jaar 1: € 3.000,00
kosten van opfok jaar 2: € 3.600,00
kosten van opfok jaar 3 en zadelmak maken: € 4.200,00
kosten van training en begeleiding jaar 4: € 7.200,00
_______________
totale kosten van opfok en training gedurende 4 jaar: € 18.000,00

Vervolgens kan de viereneenhalfjarige die op dat moment klaar is voor zijn verder sportcarrière, geëxporteerd worden naar het land van bestemming of een verdere opleiding krijgen in Europa.

Voor meer informatie over NVP en het European Performance Program kijk op www.veulenveilingprinsjesdag.eu of e-mail info@veulenveilingprinsjesdag.nl. U kunt ook bellen met EQ International, Mariska Honingh, +31 (0)342 440100.