SELECTER FRED VAN STRAATEN: ‘WE DISTINGUISH OURSELVES WITH THE DAM’S LINES’

The selection committee of Prinsjesdag has been searching for top-class material since January. Selecter Fred van Straaten believes with fantastic results: ‘We distinguish ourselves with the dam’s lines of our foals. The sport is always close-by, preferably the dams have performed in the sport themselves. It is no longer about “the dam’s line of” with in the fourth remove somewhere a licensed stallion, but directly, close-by.’

And as we said before, preferably from a dam that has been active in the sport herself. ‘Because that tells you something about durability, health and attitude’, Van Straaten explains. ‘Look at the international sport. The products of top-class mares such as Ratina Z and Classic Touch, for example, are now coming up.’ That may be a great vision that says something about the selection policy of Prinsjesdag, but what does this mean for the interested buyers? Fred: ‘In the first place that mare material is offered which I would like to have for my own breeding. We have several fillies from top-class dam’s which will really bring progress in your breeding. In addition, the collection simply offers a great chance of getting a future top-class sport horse, of course. I have seen the large amounts offered for the Cornet Obolensky’s in some places. But I feel you better have a Cornet out of a very powerful mares line than just a common one.’

BERT POPPELAARS: ‘A LOT OF INVESTMENT AND YOU CAN SEE THAT IN THE COLLECTION’

Before, Prinsjesdag mainly distinguished itself with quality showjumping foals. ‘But those days are far behind us’, believes selection committee member Bert Poppelaars. ‘I am even so bold as to say out loud that there has never been a foal auction which presented a collection of dressage foals with so much quality. We are extremely proud of it!’

The question is, how was it possible to collect so much top-class material: stallion keepers have become more active and are buying a lot of colts. And many breeders, after having reduced their stock in the pas few years, are again prepared to expand their mare stock. Top-class fillies have therefore become scarce. Poppelaars: ‘That may all be true, but over the past few years, we made a lot of investments to be able to get the best foals from the breeders. We travel to everywhere and, as an auction, try to build up a relationship with the best breeders in Europe.’ Last year Prinsjesdag surprised the participants with a breeders stand, a special, well accommodated place on the ringside. ‘Because you see,’ Poppelaars adds, ‘we have the same interest as the breeders. They have the top material and we want to help them sell it for the best possible price. That is different from when a stallion owner tries to buy your stock for as little as possible. That is why the bidding often works to our advantage.’

When asked if Bert Poppelaars has something to add for the buyers, he answers in the same way as his colleague Fred van Straaten: ‘We offer future toppers for the stallion selection and the top sport, but also for the breeders themselves we have highly interesting mare material, with which you can really build up a powerful mares line.’

For more information: www.prinsjesdag.eu, info@prinsjesdag.eu or call 0031 – (0)342 440 100.

————————————————————————————-

SELECTEUR FRED VAN STRAATEN: ‘WE ONDERSCHEIDEN ONS MET DE MOEDERLIJNEN’

De selectiecommissie van Prinsjesdag is vanaf januari op zoek geweest naar topmateriaal. En wat selecteur Fred van Straaten betreft met een fantastisch resultaat: ‘We onderscheiden ons met de moederlijnen van onze veulens. Sport zit dichtbij, bij voorkeur hebben de moeders zelf in de sport gepresteerd. Het gaat niet meer over de moederlijn van, en dan in de vierde generatie ergens een goedgekeurde hengst, maar direct, dichtbij.’

En zoals gezegd het liefst uit een merrie die zelf heeft gepresteerd. ‘Want dat zegt iets over duurzaamheid, gezondheid en instelling’, meent van Straaten. ‘Kijk maar in de internationale sport. Die nafok van bijvoorbeeld topmerries als Ratina Z en Classic Touch, die komt bovendrijven.’ Die visie is mooi en zegt iets over het selectiebeleid van Prinsjesdag. Maar wat betekent het concreet voor geïnteresseerden? Fred: ‘In de eerste plaats dat er merriemateriaal wordt aangeboden dat ik voor mijn eigen fokkerij zou willen hebben. Er zijn merrieveulens uit topmoeders, waar je als fokker echt mee vooruit komt. Daarnaast natuurlijk biedt het aanbod gewoon heel veel kans op een toekomstig toppaard. Ik heb gezien hoe duur op sommige plekken de Cornet Obolensky’s waren. Maar in mijn ogen kun je beter een Cornet uit een heel sterke moederlijn kopen dan uit een gewone.’

BERT POPPELAARS: ‘HEEL VEEL GEÏNVESTEERD EN DAT ZIE JE TERUG IN COLLECTIE’

Vroeger onderscheidde Prinsjesdag zich vooral door kwaliteitsvolle springveulens. ‘Maar die tijd ligt ver achter ons’, is de mening van selectiecommissielid Bert Poppelaars. ‘Ik durf hardop te zeggen dat er nog nooit een veulenveiling is geweest die een collectie dressuurveulens kon laten zien met zoveel kwaliteit. We zijn er zelf hartstikke trots op!’

De vraag is natuurlijk hoe het mogelijk is om zoveel topmateriaal te verzamelen: hengstenhouders zijn weer veel actiever en kopen veel hengstveulens. En veel fokkers zijn weer bereid om, na enkele jaren te hebben afgebouwd, de merriestapel uit te breiden. Merrieveulens van topkwaliteit zijn daardoor schaars. Poppelaars: ‘Allemaal waar, maar we hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd om bij fokkers de beste veulens op te halen. We gaan overal naartoe en proberen als veiling met de beste fokkers van Europa een relatie op te bouwen.’ Vorig jaar verraste Prinsjesdag de inzenders met een fokkerstribune, een speciale, goedverzorgde plek aan de ring. ‘Maar’, zegt Poppelaars ‘we hebben ook hetzelfde belang als de fokkers. Zij hebben topmateriaal en wij willen dat samen met hen voor een zo goed mogelijke prijs verkopen. Dat is toch anders dan wanneer de hengstenhouder probeert om voor zo weinig mogelijk bij je in te kopen. Vandaar dat de gunfactor ook regelmatig in ons voordeel werkt.’

Op de vraag of Bert Poppelaars nog iets heeft toe te voegen voor geïnteresseerden, zegt hij hetzelfde als zijn collega Fred van Straaten: ‘We hebben toekomstige toppers voor hengstenkeuring en topsport, maar ook voor fokkers is er topinteressant merriemateriaal. Daar kun je echt een merriestam mee opbouwen.’

Voor meer informatie: www.prinsjesdag.eu, info@prinsjesdag.eu of bel 0031 – (0)342 440 100.