GLOCK PERFECTION AT PRINSJESDAG FOAL AUCTION

Prinsjesdag National Foal Auction and Glock have several things in common. They aim for perfection, work passionately on their projects and want nothing but top-class performance. The Glock sons have (again) managed to convince the selection committee with their offspring, which is why the Prinsjesdag auction on Tuesday 15 September offers several foals by Glock’s Johnson, Glock’s Toto jr., Glock’s Romanov and Glock’s London.

Glock’s Johnson is one of the big stars from the Glock stables. After winning team bronze at last year’s WC, the son of Jazz x Flemmingh won team gold and individual bronze last week at the EC in Aachen. An unforgettable success for Hans-Peter Minderhoud, who trained him right from the start for Team Nijhof, which scouted the stallion and co-own him.

Two sons and one grand-daughter from Johnson were selected: son Koh-I-Noor (dam’s sire Gribaldi) is out of Vertu Héroique, the champion dressage mare at the Overijssel Central Selection in 2005 and halfsister to the NRPS stallion Suarez (by Sandreo). The other Johnson son Kiss & Ride (dam’s sire Negro) is closely related to the Grand Prix dressage horse Lester ridden by the Finnish Pia Verjonen and to the Intermediairy I horse Doreen. Grand-daughter Kiss of Rose (De Niro x Johnson) comes out of the same line as Exquis Nadine, the former Olympic dressage horse of Hans-Peter Minderhoud.

Glock’s Toto jr. (Totilas x Desperado), which was bought by Gaston Glock in 2013 for Edward Gal and was the 2014 KWPN performance test champion with 86 points, presented his first crop this year. Two of these were selected: Katosion (dam’s sire Blickpunkt), bred out of a half-sister to two Light Tour dressage horses and a ZZ-Light horse, and Kha Diva Corieta Texel (dam’s sire Jazz) which also comes from a successful sport family. In addition, Kha Diva Corieta Texel is related to Wonderlady Texel (by Ferro), who finished second at the National Mares Selection and was auctioned in 2006 for 155,000 euro.

Rohdiamant son Glock’s Romanov, who scored very good results at Grand Prix level under Minderhoud, is the sire of the auction foal Kavanta (dam’s sire Jazz). Dam Tovanta performed at Z2-level in dressage herself and is a half-sister to the Light Tour dressage horse Ventoux and a ZZ-Heavy and ZZ-Light dressage horse.

From Glock’s London (by Nabab de Reve), the Olympic medal-winning horse of Gerco Schröder, two foals were selected. One is the filly London Cover Z (dam’s sire Caretano) out of Cover Girl Z, a half-sister of the Grand Prix stallion Hardrock Z, who finished individual sixth in this year’s Pan American Games. London son Lisbon (dam’s sire Clinton) has the Grand Prix mare Retina V as his grandam.

Looking back at the EC in the past few weeks, the foals of ‘golden’ Zirocco Blue VDL en VDL Groep Verdi TN are also worth mentioning. Zirocco Blue is represented in the auction by Kentucky Again (dam’s sire Carambole), who is related to the 1.60m level showjumping horses Ocorde and Toscane and the 1.50m level showjumping horse Ratosca. Verdi’s son Kensington (dam’s sire Voltaire) was also selected and he is no-one less than the half-brother of the Grand Prix showjumping stallion Tyson ridden by Leon Thijssen.

For more information: www.prinsjesdag.eu

———————————————————————————————-

GLOCK PERFECTIE OP VEULENVEILING PRINSJESDAG

De Nationale Veulenveiling Prinsjesdag en Glock komen op meerdere vlakken overeen. Ze streven naar perfectie, werken met veel liefde aan hun projecten en gaan voor topprestaties. De Glock-hengsten hebben de selectiecommissie (weer) bijzonder weten te overtuigen met hun nafok, waardoor de Prinsjesdag veiling op dinsdag 15 september diverse veulens veilt van Glock’s Johnson, Glock’s Toto jr., Glock’s Romanov en Glock’s London.

Glock’s Johnson is één van de grote sterren uit de stal van Glock. Na het teambrons op het WK vorig jaar won de zoon van Jazz x Flemmingh twee weken geleden blinkend teamgoud en individueel brons op het EK in Aken. Een onvergetelijk succes voor Hans-Peter Minderhoud, die hem van jongs af aan te rijden kreeg van mede-eigenaar en ontdekker Team Nijhof.

Er zijn twee zonen en een kleindochter van Johnson geselecteerd: Zoon Koh-I-Noor (mv. Gribaldi) komt uit Vertu Héroique, de kampioen van de dressuurmerries op de CK van Overijssel in 2005 en halfzus van de NRPS-hengst Suarez (v. Sandreo). De andere Johnson-zoon Kiss & Ride (mv. Negro) is nauw familie van het Grand Prix-dressuurpaard Lester van de Finse Pia Verjonen en het Intermediaire I-paard Doreen. Kleindochter Kiss of Rose (De Niro x Johnson) komt uit dezelfde lijn als Exquis Nadine, het voormalig olympisch dressuurpaard van Hans-Peter Minderhoud.

Glock’s Toto jr. (Totilas x Desperado), die in 2013 door Gaston Glock werd aangekocht voor Edward Gal en een jaar later KWPN-verrichtingstopper werd met 86 punten, presenteert dit jaar zijn eerste veulens. Daarvan komen er twee in de veiling: Katosion (mv. Blickpunkt), gefokt uit een halfzus van twee Lichte Tour-dressuurpaarden en een ZZ-Licht paard, en Kha Diva Corieta Texel (mv. Jazz) die eveneens uit een prestatierijke familie komt. Kha Diva Corieta Texel is bovendien verwant aan Wonderlady Texel (v. Ferro), die tweede werd op de NMK en in 2006 geveild werd voor 155.000 euro.

Rohdiamant-zoon Glock’s Romanov, die zeer goede resultaten in de Grand Prix heeft behaald met Minderhoud, is de vader van het veilingveulen Kavanta (mv. Jazz). Moeder Tovanta liep zelf Z2-dressuur en is een halfzus van het Lichte Tour-dressuurpaard Ventoux en een ZZ-Zwaar en ZZ-Licht dressuurpaard.

Van Glock’s London (v. Nabab de Reve), het olympisch medaillepaard van Gerco Schröder, zijn twee veulens geselecteerd. Daarvan is de merrie London Cover Z (mv. Caretano) gefokt uit Cover Girl Z, een halfzus van de Grand Prix hengst Hardrock Z, die dit jaar individueel zesde werd op de Pan American Games. London-zoon Lisbon (mv. Clinton) heeft de Grand Prix-merrie Retina V als grootmoeder.

Terugblikkend naar het EK afgelopen weken zijn de veulens van ‘gouden’ Zirocco Blue VDL en VDL Groep Verdi TN ook vermeldenswaard. Zirocco Blue wordt in de veiling vertegenwoordigd door Kentucky Again (mv. Carambole), die familie is van de 1.60m springpaarden Ocorde en Toscane en de 1.50m springende Ratosca. Van Verdi komt zoon Kensington (mv. Voltaire) onder de veilinghamer, niemand minder dan de halfbroer van de Grand Prix-springhengst Tyson van Leon Thijssen.

Bekijk de volledige collectie op www.prinsjesdag.eu