Zandor Z

Copyright by Jacques Toffi ©
Naamsvermelding verplicht
Credit obligatory
Op alle rechtsbetrekkingen van Arnd Bronkhorst Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie BHN, NVF en GKf van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op eerste verzoek kosteloos toegezonden, of kunt u lezen op onze website. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Our General conditions are applicable to all legal relationships between Arnd Bronkhorst Photography and a Counter Party, also after an agreement has been terminated, unless the parties have deviated from these conditions expressly and in writing. General Conditions which are employed by a Counter Party are expressly rejected by Arnd Bronkhorst Photography.
Christiaan de Wetstraat 114
1091 NN Amsterdam
The Netherlands
tel: **31 20 6638475
fax: **31 20 6637981
website: www.arnd.nl
email: info@arnd.nl